Hľadaj

Kalendár pretekov

3.5.2007 vo štvrtok o 16:30, ste všetci opä vítaní na parkovisku za hlavnou budovou Agrokomplexu . (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší

Úvod do sezóny Trnavského pohára 2007 sa vydaril Róbertovi Žákovi, keï v novej kategórii "Method" (21z motory) obsadil 1. miesto. Daniel Žák v rovnakej kategórii obsadil 3. miesto a nová posila Peter Demeter, v kategórii Stock 4WD obsadil 4. miesto.
Fotografie z preteku najdete tu: foto1, foto2
21.4.2007 sa konalo závereèné 8. kolo Trnavského pohára sezóny 2006/2007. Róbert Žák sa umiestnil na 3-om mieste v kategórii ETC Stock, Šimon Polák na 3-om mieste v kategórii ETC 19St.
V celkovom poradí obsadil Šimon Polák vo svojej kategórii 1. miesto, v kategórii ETC Stock sa naši jazdci umiestnili nasledovne: 22. Peter Vindiš, 19. Szábolcs Számel, 11. Tomáš Polívka, 6. Vlastimil Atoviè, 4. Róbert Žák , 3. Daniel Žák.
Fotografie z preteku najdete tu
Bola pekná slneèná nede¾a a opä sa nám podarilo stretnú, da dohromady 5 jazdcov a postavi zaujímavu tra, kto neprišiel može ¾utova. Fotografie zo stretnutia : foto1 , foto2
Dnes bol Vlasto vyvetra svoju DF-02 a celkom pekne mu to lietalo (pozri galériu ). Aj keï Danove TT-01 nieje rodený skokan, snažil sa (málinko) konkurova.

Fotografie zo stretnutia, ktoré sa (v malom poète) konalo 7.4.2007 nájdete tu 

7.4.2007 Všetci ste opä vítaní o 14:00 na parkovisku za hlavnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší

1.4.2007 Toto je ten správny dátum práve pre nás. Všetci ste vítaní o 14:00 na parkovisku za hlavnou budovou Agrokomplexu. MAPA  (Výstavná 4)
!!!POZOR!!! Prekladá sa 8 kolo Trnavského pohára, ktorý sa nebude kona 7.4.2007, ale až 21.4.2007
Šimon Polák[3] (1:10 ETC 19sp), Daniel Žák[3], Róbert Žák[4] a Vlasto Atoviè[9] (1:10 ETC Stock) nás reprezentovali v Trnave. Pozrite si priebežné výsledky trnavského pohára a fotografie z pretekov.
Vlasto Atoviè sa umiestnil na 3. mieste v Trnave so svojim MiniZ a novým tuningom.
Fotografie z preteku najdete tu
Šimon Polák vyhral v Třebíči sezónu 2006/2007 v kategórii 19T. ! GRATULUJEME !
Celkové výsledky pohára nájdete tu, pripájame aj nieko¾ko foografií, ktoré nám poslal Šimon

6.1.2007 sa konalo 4. kolo Trnavského pohára sezóny 2006/2007.
Naše fotografie z preteku najdete tu a výsledky spolu s fotografiami na stránke usporiadate¾a