Hľadaj

Kalendár pretekov

20080906_TT_title V Sobotu 6.9.2008 sa uksutoènl predposledný pretek aktuálnej sezóny. Foto, výsledky ...

Čítať ďalej...

Vo štvrtok 4.9.2008 o 16.45 Vás pozývame na stretnutie a jazdenie na klubovej off-road dráhe, ktorá je urèená pre podvozky do mierky 1:10 poháòaných elektromotorom. (mapa)


 

V nede¾u sme sa stretli na dráhe, rozhodli sme sa vyskúša v zimnej sezóne závodne jazdené motory Team Orion SV2 Method-R 21x2. Jazdili sme s pôvodným regulátorom z krabice, podvozok bez akýchko¾vek ïalších úprav. DF02 je o poznanie živšia ako s pôvodným Johnsonom, zatia¾ sa nezdá že by motor podvozku nejako vadil; vyjazdili sme 5 bateriek. Pozrite si video, riadi Dano Žák. Uhlíky v motore sa síce brúsia celkom rýchlo, ale èo èlovek neobetuje aby to šlo rýchlejšie..

 

MSR IC + GP Trenèín

30.8.2008 sa v Trenèíne konali Majstrovstvá Slovenska v kategórii 1:10 IC a GP Trenèín v kategórii elektro. Výsledky našich jazdcov doplníme neskôr. (foto)

Dòa 30.8.2008 sa na Trenèianskej dráhe uskutoènia GP Trenèín elektrièiek a Majstrovstvá Slovenska IC. >>prihláška<<

Vo štvrtok 28.8.2008 o 16.45 Vás pozývame na stretnutie a jazdenie na klubovej off-road dráhe, ktorá je urèená pre podvozky do mierky 1:10 poháòaných elektromotorom. (mapa)

 V improvizovaných podmienkach sa v sobotu uskutoènilo 6. kolo pohára v Modranke.
 >fotografie z preteku<

Čítať ďalej...

MSR BA XXL, Foto Vlasto Atoviè26.7.2008 v Bratislave na klubovej dráhe XXL sa konal posledný závod seriálu MSR ELETRIC Buggy 1:10 4WD a 2WD. foto

Čítať ďalej...

  V Sobotu 26.7.2008 sa na dráhe v Modranke pri Trnave uksutoènil v poradí 5.pretek letného seriálu Trnavsko-Nitrianskeho pohára EC (autá poháòané elektrickým motorom).  Pretek bol organizovaný trnavským klubom. Pripravujeme celkové poradie šampionátu.(foto1 , foto2 )

 7-12. júla 2008 sa v Talianskom COLLEGNU konal Európsky šampionát 1:10 elektric buggy.

Čítať ďalej...

 Preteku sa zúèastnilo cez 20 pretekárov v kategóriách Stock 4WD, Stock Open, Stock 2WD, Mini18, Standard 19z a Modified. Po problémoch s meracím zariadením vypadla elektrina, po jej zapojení sme odjazdili necelé 1 kolo a znova vypadla; kým poruchu z elektrární opravili zaèalo prša. Keïže sme nakoniec odjazdili iba 1 regulérne kvalifikaèné kolo, celkové výsledky nebudú vyhodnotené.  >>foto<<

INFO: Na ïalšom preteku ktorý bude organizovaný našim klubom 9.8 bude štartovné znížené paušálne o 50 korún pre každého úèastníka. Pre pretekárov jazdiacich viac ako jednu kategóriu bude plati nové pravidlo, kedy sa pre každú ïalšiu kategóriu štartovné zníži o 100 korún (Embarassed viem èo niektorých z vás napadlo ale hodnota vždy >=0 Wink).

  V Sobotu 5.7.2008 sa na dráhe v Modranke pri Trnave uksutoèní v poradí 4.pretek letného seriálu Trnavsko-Nitrianskeho pohára EC (autá poháòané elektrickým motorom).  >>prihláška<<   >>pravidlá<<.


 :-)Preteku sa zúèastnilo cez 20 pretekárov v kategóriách Stock 4WD, Stock Open, Stock 2WD, Mini18 a Standard 19z. Pozrite si výsledky a naše fotografie (foto1 , foto2 ).

V Nede¾u 15.6.2008 o 8:30 organizujeme brigádu na off-road dráhe.


 

Čítať ďalej...