Hľadaj

Kalendár pretekov

Vlasto Atoviè zaèal intenzívne trénova kategóriu MiniZ, a keïže v Nitre nemáme vhodnú dráhu, rozhodol sa pravidelne trénova na klubových zrazoch klubu AutoRCTrnava . Pozrite si video z klubových zrazov, Vlastove auto je to modré. Foto, Video1, Video2.

V Novom meste sa 9.2.2008 ide Plast Servis Cup pre mierky 1/18, 1/24 a 1/28. Seriál sa pôjde ešte 16.3.2008 a 19.4.2008, viac informacii na rcauto.
Prihláška a pravidlá.

Video zo zaèiatku fungovania našeho klubu. Je ve¾mi nekvalitné, ale je to jediný zachovaný exemplár Smile. >video<

Tak nám dnes poèasie prialo a tí ktorí nechceli presedie poobedie doma si prišli zajazdi na parkovisko pred Agrokomplex. Na našom stabilnom miesto bola voda, našastie bolo ale ved¾ajšie parkovisko prázdne. Foto tu.

V nede¾u 3.feb.2008 o 14.00 organizujeme v prípade dobrého poèasia jazdenie vonku na parkovisku pri agrokomplexe na tradiènom mieste. Všetkým posielam mail, tí ktorí by chceli prís a nevedia kam, tu je mapa, prípadne nás nás kontaktujte. Svoju úèas nezabudnite prosím potvrdi mailom.

V sobotu 26.1.2008 sa išlo 5.kolo Trnavského pohára, na ktorom náš klub nemohol chýba.
Foto usporiadate¾a, Podrobné výsledky.

Čítať ďalej...

V Novom Meste nad Váhom sa išlo 3. kolo ModelHobby Cup-u v kategóriách Modified, 19z, Stock a 1:18. Kultúra jazdenia a tým samotných jazdcov sa snáï èasom zlepší, slušnos pretekárov tiež ...
Fotky z preteku nájdete tu: foto1, foto2 a samozrejme výsledky : detailné, celkové, a priebežné poradie

Čítať ďalej...

Tak toto este nemame : >video<

Trnavský pohár je od najbližieho preteku - 5.kola, ktoré sa ide 26.1.2008 rozšírený o kategóriu Stock Open. Pravidlá ako Stock, predpísaný len motor Johnson-Mabuchi typ 540 strieborný všetko ostané volné.
Prihlášku nájdete tu

Dve videá z finale preteku DHI Cup, kde startoval Martin Hudy (XRAY). Video 1. jazda, 2. jazda, a este diskusia k téme
Pozrite si napr. aj finále1 STOCK/19 - naozaj zaujímavé! Tu sú všetky videá.

  V sobotu 5.1.2008 sa šiel prvý tohtoroèný pretek v Trnave - v hale v Modranke. Všetko sa odohrávalo v naozaj výbornej atmosfére, Oskar Malatinský bol technickým komisárom ktorý dôkladne kontroloval finálové jazdy s upozorneniami a trestami ako sa patrí, èím naozaj pretek získal výrazne na kvalite.
Naše výsledky sú nad oèakávanie dobré, kedy Dano Žák v kategórii Štandard (19z) získal 4. miesto, Robo Žák štandard 2. miesto a Vlasto Atoviè so svojim v noci poskladaným 1:18 XRAY získal 4. miesto a zostal tak tesne pred bránami medajlového umiestnenia. Miklošovci zaèali závodi koneène vo dvojici a tak sa poèet nitrianskych pretekárov znovu rozrástol o ïalšieho jazdca.. Obsadili Karol 6. miesto a Jakub 9.miesto.
Naše foto z preteku: foto1, foto2, foto usporiadate¾a, celkové výsledky a podrobne výsledky z RcChampions,   

Čítať ďalej...

Po dlhej dobe sme sa koneène odhodlali prerobi stránky našeho klubu do veríme že lepšej, ale hlavne ¾ahšie administrovate¾nej podoby. Postupne budeme pridáva ïalšie funkcie a veríme že sa nám aj týmto spôsobom podarí lepšie informova našich stále sa rozrastajúcich priaznivcov.

Čítať ďalej...

v Sobotu 5.1.2008 sa uksutoèní v poradí 4.pretek zimného seriálu Trnavského Pohára. Prihlášku nájdete tu .

Čítať ďalej...

Takmer vianoèný pretek ktorý sa konal 22.12.2007 v Novom Meste nad Váhom so 49 pretekátmi v 4-och kategóriách nedopadol pre naše farby medajlovo.
Pozrite si : foto 1, foto 2, podrobné výsledky a celkové výsledky.

V sobotu 15.12.2007 sa išiel 3-ti pretek zimného seriálu Trnavského Pohára.
Naše umiestnenia :
1.  miesto - Peter Demeter ml.(Mini Truck 1:18)
5.  miesto - Peter Demeter (Stock 4WD)
9.  miesto - Jakub Mikloš (Stock 4WD)
4.  miesto - Robo Žák  (Standart - 19z)
6.  miesto - Daniel Žák (Standart - 19z)
Fotografie z preteku nájdete tu
ïalšie odkazy : foto + výsledky, podrobné výsledky, priebežné výsedky