Hľadaj

Kalendár pretekov

Odjazdili sme 1. pretek zimného seriálu v Novom Meste nad Váhom. Tra bola pekná technická, dobre sme si zajazdili, navyše sa bolo aj na èo pozera.
Naše fotografie nájdete tu : foto 1 a foto 2
Odkazy na fotografie : RCChampions, RCAuto  a samozrejme na výsledky

1.12.2007 sa v Novom Meste nad Váhom zaèína Zimný seriál 2007-2008 (1:10 a 1:18 elektro),
ktorý pozostáva zo 6-ich pretekov v nasledujúcich termínoch:
1. december, 22. december, 19. január, 2. február, 1. marec, 29. marec

Potešujúca správa pre jazdcov kategórie "Stock" urèite je, že pravidlá nepredpisujú použité kolesá. 
Pravidlá nájdete tu

24.11.2007 sme odjazdili 2. kolo zimného seriálu Trnavského Pohára, a skonèili sme nasledovne :
4.  miesto - Peter Demeter (Stock 4WD)
11. miesto - Jakub Mikloš (5.miesto finále "B") (Stock 4WD)
13. miesto - ¼uboš Pítek  (7.miesto finále "B") (Stock 4WD)
3.  miesto - Zdenek Polívka (Mini Truck 1:18)
4.  miesto - Peter Demeter ml.(Mini Truck 1:18)
5.  miesto - Daniel Žák (Standart - 19z)
7.  miesto - Robo Žák  (Standart - 19z)
10. miesto - Tomáš Polívka (2.miesto finále "B") (Standart - 19z)

Fotografie z preteku nájdete tu : foto 1, foto 2, výsledky podrobné tu a celkové tu
4.11.2007 v Nede¾u o 14:00, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší
27.10.2007 sa zaèal zimný seriál Trnavského Pohára. Výsledky našich jazdcov v 1. kole závodu :
2.  miesto - Peter Demeter (Stock 4WD)
10. miesto - Jakub Mikloš (4.miesto finále "B") (Stock 4WD)
3.  miesto - Zdenek Polívka (Mini Truck 1:18)
4.  miesto - Peter Demeter ml.(Mini Truck 1:18)
2.  miesto - Šimon Polák (Standart - 19z)
9.  miesto - Daniel Žák (1.miesto finále "B") (Standart - 19z)
12. miesto - Robo Žák (4.miesto finále "B") (Standart - 19z)

Fotografie z preteku nájdete tu , výsledky podrobné tu a celkové tu
Upozoròujeme závodníkov, že bolo spustené pridelovanie štartovných èísiel pre Trnavský Pohár. Po vyplnení a odoslaní formuláru vám bude pridelené štartovné èíslo pre celú nasledujúcu sezónu (nezabudnite si vybra správnu kategóriu). formulár
Dnes sme pokraèovali v prácach na novej dráhe. Vymerali a nakreslili sme tvar trate, cez týždeò by sme mali za pomoci "UNC" navozi hlinu na potrebné miesta a pravdepodobne budúci víkend (20-21.10.2007) budeme organizova brigádu. Foto tu
Zaèali sme pracova na stavbe offroad-ovej dráhy, pozemok je zrovnaný a v blízkej dobe budeme organizova brigádu, ktorej cie¾om bude stavba trate. Každý jazdec, ktorý vymení vysielaèku za lopatu, alebo iné náèinie s drevenou rúèkou a železným koncom bude vítaný.
!!! POZOR !!! Zmena v pravidlách pre zimnú sezónu 2007/2008 Trnavského pohára v kategórii "STOCK".
Upravené pravidlá nájdete tu.

V poradí 10-tym pretekom sa uzavrela letná sezóna Trnavského pohára. Výsledky našich jazdcov si môžete pozrie  nižšie.
Poradie v poslednom preteku :
2. miesto - Peter Demeter (Stock 4WD)
9. miesto - Jakub Mikloš (1.miesto finále "B") (Stock 4WD)
3. miesto - Zdenek Polívka (Mini Truck 1:18)
4. miesto - Vlasto Atoviè (Mini Truck 1:18)
1. miesto - Robo Žák (Method-R)
2. miesto - Tomáš Polívka (Method-R)
3. miesto - Daniel Žák (Method-R)

Celkové poradie :
2. miesto - Peter Demeter (Stock 4WD)
10.miesto - Jakub Mikloš (Stock 4WD)
2. miesto - Vlasto Atoviè (Mini Truck 1:18)
5. miesto - Zdenek Polívka (Mini Truck 1:18)
1. miesto - Robo Žák (Method-R)
2. miesto - Daniel Žák (Method-R)
5. miesto - Tomáš Polívka (Method-R)

Všetkým gratulujeme, a na záver vám ponúkame naše foto, foto od organizátorov a celkové výsledky

4.10.2007 vo Štvrtok o 16:40, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší

 

26.9.2007 v Stredu o 16:40, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší

 

Výsledky našich jazdcov v 9. kole závodu Trnavského pohára z 22.9.2007 :
2. miesto - Peter Demeter (Stock 4WD)
9. miesto - Jakub Mikloš (Stock 4WD)
3. miesto - Zdenek Polívka (Mini Truck 1:18)
4. miesto - Vlasto Atoviè (Mini Truck 1:18)
1. miesto - Daniel Žák (Method-R)
3. miesto - Tomáš Polívka (Method-R)
2. miesto - Robo Žák (Element - 19z) s požièaným motorom od <b>Šimona Poláka</b>
5. miesto - Šimon Polák (Element - 19z)

Všetkým gratulujeme a foto nájdete tu
Fotografie zo stredy ako zvyèajne tu  

19.9.2007 v Stredu o 16:40, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší