Hľadaj

Kalendár pretekov

13.9.2007 vo Štvrtok o 16:40, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší

Napriek chladnejšiemu poèasiu dorazilo na nede¾né stretnutie 6 jazdcov + Vlasto bez auta :o). Nálada bola uvo¾nená (asi ako Jakubove kolesá), každý si zajazdil èo mu baterky staèili, proste ... vydarené popoludnie. Fotografie najdete tu

6.9.2007 vo Štvrtok o 16:40, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší

Cez víkend (1 a  2.9.2007) sa v Bratislave-Vrakuni, na výborne pripravenej dráhe konal pretek MSR buggy elektro v mierke 1:10. Náš zástupca VLASTIMIL ATOVIÈ sa vo svojej kategórii umiestnil na štvrtom mieste.
Fotografie z pretekov najdete tu

Dnes sme odjazdili 8. kolo Trnavského pohára, ponúkame vám výsledky našich jazdcov:

1. miesto - Šimon Polák (Element - 19z)
2. miesto - Zdenek Polívka (Mini Truck 1:18)
2. miesto - Peter Demeter (Stock 4WD)
1. miesto - Daniel Žák (Method-R)
2. miesto - Róbert Žák (Method-R)
4. miesto - Tomáš Polívka (Method-R)

fotografie z pretekov najdete tu

22.8.2007 v Stredu o 16:40, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší

Dnes sme odjazdili 7. kolo Trnavského pohára a skonèili sme nasledovne:

2. miesto - Vlastimil Atoviè (Mini Truck 1:18)
2. miesto - Peter Demeter (Stock 4WD)
1. miesto - Róbert Žák (Method-R)
2. miesto - Daniel Žák (Method-R)

Fotografie z pretekov najdete tu

Fotografie zo vèerajšieho stretnutia najdete tu

Stretnutie sa presúva zo štvrtka na stredu 15.8.2007 o 16:30, pretože od štvrtka je na Agrokomplexe výstava a parkovisko bude pravdepodobne obsadené.MAPA (Výstavná 4).
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší
11.8.2007 sa v Trenèíne uskutoènil vo¾ný pretek EC 1:10 v kategóriach Stock, 19z, Modified.
 Za náš tým sa zúèastnili len dvaja jazdci a umiestnili sa nasledovne:

4. miesto - Róbert Žák(Stock)
5. miesto - Daniel Žák (Stock)

Po skonèení oficiálnej èasti preteku sa uskutoènil 30 minutový závod v kategórii "Stock", ktorý vyhral náš jazdec Róbert Žák, Daniel Žák sa umiestnil na štvrtom mieste no pod jeho umiestnenie sa podpísalo aj to, že ako jediný jazdec išiel na 2 zastávky v boxoch. (nuž keï si niekto nenabije baterky, musí použi už jazdené a meni viackrát :o) )
fotografie z pretekov najdete tu, dalšie informácie a fotografie najdete na stránke usporiadate¾la (info, foto)

26.7.2007 vo Štvrtok o 16:45, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší

Vèera sme odjazdili 6. kolo Trnavského pohára a skonèili sme nasledovne:

3. miesto - Zdenek Polívka (Mini Truck 1:18)
4. miesto - Peter Demeter (Stock 4WD)
1. miesto - Róbert Žák(Method-R)
2. miesto - Daniel Žák (Method-R)
3. miesto - Tomáš Polívka (Method-R)

fotografie z pretekov najdete tu

21.7.2007 (túto sobotu) sa ide dalšie kolo Trnavského pohára v Trnave - Modranke . Preteky sú súèasou Majstrovstiev Slovenskej Republiky, zaèína sa ráno o 8:00 a prihlášku nájdete tu

Čítať ďalej...

15.7.2007 v Nede¾u o 17:30, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší

12.7.2007 vo Štvrtok o 16:45, vás pozývame na stretnutie a jazdenie s RC autami na parkovisku za administratívnou budovou Agrokomplexu. (Výstavná 4 ) .
V prípade mokrého asfaltu sa akcia ruší